Защитена местност Пода

Галерия

Бургас е уникално място за всеки любител на птиците. Това, което го отличава от всяко друго селище в България е изобилието на птици през всички сезони. Това е единственият район у нас, където са оцелели три големи водоема - Атанасовското езеро, Бургаското езеро (Вая) и Мандренския комплекс. С различния си характер и свръхсолени, полусолени и сладки води, заедно с морето те осигуряват много различни екологични условия и подходящи места зо обитаване на голям брой птици, много от които - застрашени от изчезване. Това прави Бургас и един от малкото градове в Европа, заобиколени от влажни зони с международно значение.
Градът лежи на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа - "Виа Понтика". Уникалното разположение на Бургас в най-западната точка на цялото Черноморско крайбрежие е причина потоците от мигранти над града да са особено интензивни, тъй като повечето прелетни птици следват бреговата линия. Освен милионите пойни птици, дъждосвирци, чайки и рибарки, пчелояди, бързолети и други прелетни птици, само за един миграционен сезон над града преминават над 200 000 бели щъркела и повече от 150 000 хищни птици от над 30 вида. Нима е чудно тогава, че именно Бургас е безспорната орнитологична столица на България!

Защитената местност "Пода" попада в самия естествен център между трите езера и морето. Така като във фокус тя събира в себе си "есенцията" на птичето многообразие на този уникален район. Това обяснява поразителния факт, че на територията си от един единствен квадратен километър "Пода" приютява 290 вида птици, което е повече от половината от 430-те вида птици, срещащи се на всичките 110 000 квадратни километра на България! Защитената местност "Пода" е обявена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), на което официално е поверено стопанисването й - първи случай у нас на предоставяне управлението на защитена територия на гражданска организация. С годините "Пода" се утвърди като образец на успешно стопанисване на защитена територия. Тук БДЗП създаде първия в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони. Изготвен бе и План за управление на защитената местност, на основата на който се осъществяват дейностите по опазването й.

През годините Природозащитният център (ПЗЦ) на БДЗП "Пода" се превърна в едно от най-привлекателните места в България за многобройните любители на птиците от страната и чужбина. Включен е в списъка на 100-те национални туристически обекта, удостоен ес наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори. В Центъра всеки посетител може да научи интересни факти за изключителните природни ценности на Бургаските влажни зони, да се докосне до една от малкото приказки с щастлив край в природозащитата и от терасите да наблюдава с бинокъли далекогледна тръба някои от най-застрашените птици - къдроглави пеликани, морски орел, както и "бисерите" на "Пода" - бялата лопатарка, блестящия ибис, малкия корморан и десетки други видове птици. По-любознателните могат да влязат по посетителския маршрут в защитената местност и от специални укрития да наблюдават и снимат птиците.